ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi

Doa Sense, üretimden geri dönüşüme kadar ürünlerinin yaşam döngüsünün her safhasında ürünün çevresel etkilerini öncelikli olarak göz önünde bulundurur, üretimde atık yönetimini ve sürdürülebilir çevre politikalarını önceden planlar ve dökümante eder.