Ohsas 18001: 2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Ohsas 18001: 2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Doa Sense faaliyetlerinde, Kalite ve Çevre Yönetim Sistemine entegre olacak şekilde, çalışanlarının güvenliğini ve iş sağlığını tüm önceliklerinin başına koyar. İş akış süreçlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemlerini önceden planlar, dökümante eder, düzeltici ve önleyici faaliyetlerini düzenli ve sürekli olarak geliştirir.